Regler grovsoprum

Vi har ett gemensamt ansvar för att våra grovsoprum sköts på ett så trivsamt och ekonomiskt sätt som möjligt.

 

Styrelsen för Stora Mossens Samfällighetsförening har därför beslutat om ett antal ordningsregler.

 • Allt avfall ska placeras i avsedd container, ingenting får lämnas på golvet.
 • Saknas utrymme i en container måste du alltså återkomma efter nästa tömning.
 • Miljöfarligt avfall eller sådant avfall som inte får plats måste till miljöstationen vid Bromma Flygplats.

 

Följande typer av avfall får inte lämnas i föreningens/samfällighetens grovsoprum:

 • Miljöfarligt avfall (exempel följer nedan)
  • Bilbatterier
  • Målarburkar / färg
  • Lösningsmedel
  • Andra typer av kemikalier
 • Sten / betong
 • Större apparater som vitvaror för kök och tvätt, TV-apparater, datortillbehör etc.
 • Möbler, som inte demonterats, på "IKEA-vis" och placerats i någon container.

 

 

Tack från Styrelsen