Höstfix

Några påminnelser inför vintern:

1) Kom ihåg att rensa löv och annat organiskt material i diket kring huset inför vintern. Det görs för att undvika fuktproblem. 

2) Stäng också av vattnet till vattenutkastaren på kranen som sitter under trappan.

3) Var försiktig med fasaderna som är känsliga, så luta inga snöskyfflar eller annat mot dem.

Hälsningar,

Styrelsen