Kontakt

Styrelse

Medlemmar i styrelsen för Brf Stora Mossen 4, villor:

Ordförande, Per Breitcreuz (per@brfstoramossen.se)

Ledamot, sekreterare, Sofia Ekskog (sofia@brfstoramossen.se) – för generella frågor skicka e-post till Sofia

Ledamot, kassör, Fredrik van der Veer (fredrik@brfstoramossen.se)

Ledamot, Rafael Prasal (rafael@brfstoramossen.se)

Suppleant, Carl Saldeen (carl@brfstoramossen.se)

Suppleant, Charlotte Furusten Volz (charlotte@brfstoramossen.se)

e-post: styrelse@brfsstoramossen.se

Hör av dig till oss

Välkommen med dina eventuella frågor till styrelsen.

OBS! Då hemsidan är under återuppbyggnad är denna funktion ännu inte i bruk.