Kontakt

Styrelse

Medlemmar i styrelsen för Brf Stora Mossen 4, villor:

Ordförande, Eleonora Andras (eleonora@brfstoramossen.se)

Ledamot, sekreterare, Carl Saldeen (carl@brfstoramossen.se)
Ledamot, kassör, Krister Moberger (krister@brfstoramossen.se)
Ledamot
, Rose-Marie Wahlström (rose-marie@brfstoramossen.se)
Ledamot, Veronica Espmark (veronica@brfstoramossen.se)
Suppleant, Kristina Lundewall (kristina@brfstoramossen.se)
Suppleant, Per Larhed (per@brfstoramossen.se)

e-post: styrelse@brfstoramossen.se