Delta i styrelsearbetet

Vi hoppas att ni mår bra och att detta meddelande når er i god anda. Som styrelse för vår bostadsrättsförening, står vi inför en viktig tidpunkt och behöver er hjälp.

Vi vill att vår bostadsrättsförening ska vara en plats där engagemang och gemenskap står i centrum. Nu står vi inför utmaningen att hitta en ny ordförande och två suppleanter, då vi har haft några avgångar i styrelsen. Med årsmötet som närmar sig våren 2024, är det viktigt att fylla dessa roller så snart som möjligt.

Att delta i styrelsearbetet är ett sätt att visa ansvar och solidaritet. Det är ett ideellt arbete, och även om arvodet inte motsvarar ett vanligt förvärvsarbete, är det oerhört viktigt för vår förenings kontinuitet och välmående. Att vara en del av styrelsen innebär inte bara att bidra med din tid och energi, men också att aktivt delta i skapandet av en bättre boendemiljö för oss alla.

Vi ser mandatperioden på två år som en rimlig tid för att bidra till vårt kollektiva arbete. Alternativet, att anställa externa styrelsemedlemmar som inte bor i området, kan leda till sämre ekonomi och en förlust av det engagemang som är så värdefullt för oss.

Ingen särskild erfarenhet krävs för dessa roller. Det viktigaste är ditt intresse och engagemang för vår gemensamma bostadsmiljö. Genom att delta i styrelsearbetet får du möjlighet att påverka beslut och initiativ som berör vår dagliga miljö.

Om ni är intresserade, eller har några frågor, tveka inte att kontakta oss. Vi välkomnar alla intresserade och ser fram emot att se ett ökat engagemang från er, våra grannar och vänner.

Tack för att ni överväger detta viktiga engagemang.

Hälsningar

Valberedningen