Sommarinfo

1) Dags att klippa häckar Häckklippning är respektive boendes ansvar. Häckarna ska klippas i linje med stenkant. 2) Stäng av kran till vattenutkastare Se till att kranen till vattenutkastaren utomhus är avstängd...