Viktiga vintertips

Nedan lista kan komma att justeras över tid.

Före vintern (helst):

  • Stäng av vattnet i utkastaren på fasaden. Risk finns annars för att det fryser och vattenskador uppstår.
  • Rensa ”rännorna” i anslutning till fasaden på ditt hus så att det inte ligger nedfallna löv eller annat organiskt material - för mycket löv eller annat material hindrar regnvatten från att rinna undan och ner i dräneringen och innebär en risk för skada på fasaden. Luta heller inga föremål mot fasaderna då de inte är konstruerade för att ha ett tryck mot sig - de är utformade i en tunn konstruktion och därför lite känsliga för belastning.

Under vintern:

  • Glöm inte skotta taket ovanför entrédörren vid stora snömängder.
  • Du ansvarar själv för att brevbäraren kommer fram till din postlåda så se till att skotta så det är framkomligt.