Sommarinfo

1) Dags att klippa häckar

Häckklippning är respektive boendes ansvar. Häckarna ska klippas i linje med stenkant.

2) Stäng av kran till vattenutkastare

Se till att kranen till vattenutkastaren utomhus är avstängd – särskilt om du reser bort – annars kan läckage uppstå (exempelvis om slang och/eller munstycke inte är täta).