Inför höst och vinter

1) Dags att klippa häckar (information till de som missade detta i sommar)

Häckklippning är respektive boendes ansvar. Häckarna ska klippas i linje med stenkant. Fråga gärna styrelsen om råd om något är oklart.

2) Intresse för hjälp med ansning av träd?

Flera träd inom vårt område har under åren växt till sig ordentligt och vissa av dem skulle säkert behöva ansas/beskäras. Om du har intresse av att få hjälp med detta arbete så kan du meddela styrelsen detta så kan vi se om vi har underlag för att göra en gemensam offertförfrågan till exempelvis Rubb & Stubb. Respektive hushåll/bostadsrätt får dock stå för kostnaden själva, men den bör rimligen bli mindre än om varje hushåll själva beställer arbetet.

3) Inför vintern – stäng av kran till vattenutkastare (inom- och utomhus)

Se till att kranen till vattenutkastaren är stängd både inom- och utomhus inför vintern. För att undvika skador/läckage p g a expansion är det säkrast att stänga båda dessa innan kylan är här. Se också inlägget: https://www.brfstoramossen.se/2019/01/14/viktiga-vintertips/