Regler grovsoprum

Vi har ett gemensamt ansvar för att våra grovsoprum sköts på ett så trivsamt och ekonomiskt sätt som möjligt.   Styrelsen för Stora Mossens Samfällighetsförening har därför beslutat om ett antal ordningsregler....

Sommarinfo

1) Dags att klippa häckar Häckklippning är respektive boendes ansvar. Häckarna ska klippas i linje med stenkant. 2) Stäng av kran till vattenutkastare Se till att kranen till vattenutkastaren utomhus är avstängd...